Mesafeli Satış Sözleşmesi

27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince sitemiz üzerinden gerçekleştirilen tüm satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Aşağıda siparişi vermeniz durumunda firmamız ile yapıldığı kabul edilecek sözleşme metnini bulabilirsiniz.

 

MADDE 1 – TARAFLAR

 

1.1 Satıcı Bilgileri

 

Ünvanı : İntegmo İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi

Adresi : Kemalpaşa mah Ordu cad No:66/602 Fatih/İstanbul

Telefon :

Faks :

E-mail : shop@etemruhi.com

 

1.2 Alıcı Bilgileri

 

Adı / Soyadı / Ünvanı :

Telefon :

E-posta :

 

MADDE 2 – SÖZLEŞME KONUSU

 

2.1 İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.etemruhi.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini verdiği, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı, ödemesi ve teslimatı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, ÖDEME ve TESLİMATA İLİŞKİN BİLGİLER

 

3.1 Ürünlere İlişkin Bilgiler

 

Ürün Adı ve Temel Nitelikleri : Etem Ruhi Fragrant Splash Citrus Blend 290 mL (Cam Şişe, Karton Ambalaj İçerisinde)

 

Adedi : 1 (bir)

 

Satış Bedeli (KDV dahil toplam) : 1200 TL(bin iki yüz Türk Lirası)

 

Ürün Adı ve Temel Nitelikleri : Etem Ruhi Fragrant Soaps Citrus Blend 120 g (3'lü Sabun Seti, Karton Ambalaj İçerisinde)

Adedi : 1 (bir)

Satış Bedeli (KDV dahil toplam) : 600 TL (altı yüz Türk Lirası)

Nakliye ve Teslim Bedeli (KDV dahil toplam) : 0 TL (sıfır Türk Lirası)

 

3.2 Ödemeye İlişkin Bilgiler

 

Ödeme Şekli : Kredi Kartı

 

3.3 Teslimata İlişkin Bilgiler

 

Teslimat Şekli: Nakliye ve teslim masrafları ALICI tarafından karşılanmaktadır. Nakliye ve teslim bedeli 0 TL (sıfır Türk Lirası) olup, bu bedel ürün satış bedeline dahil değildir ve sipariş toplam tutarına eklenerek fatura üzerinde gösterilmektedir. Teslimat, anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile, ALICI'nın aşağıda belirtilen adresinde elden yapılacaktır. Teslim anında ALICI'nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle ALICI'nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur.

 

Teslimat Adresi :

 

Teslim Edilecek Kişi :

 

Fatura Adresi :

 

MADDE 4 – CAYMA HAKKI

 

4.1 Cayma Hakkının Kullanılması

 

ALICI, 14 (ondört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

 

ALICI'nın cayma hakkını kullanabilmesi için ürünlerin ambalajının açılmamış olması, orijinal karton ambalaj üzerindeki etiketlerin çıkarılmamış olması ve ürünün hiçbir şekilde kullanılmamış olması şarttır. Ürünün kullanıldığı, orijinal karton ambalajın açıldığı, cam ve orijinal karton ambalajın zarar gördüğü, orijinal karton ambalajın üzerine etiket, koli bandı, vs. yapıştırıldığı durumlarda, ürün ile birlikte teslim edilmiş basılı malzeme, hediye ve aksesuarların bulunmadığı veya zarar gördüğü durumlarda ALICI cayma hakkını kullanamaz.

 

4.2 Cayma Hakkı Süresinin Belirlenmesi

 

Cayma hakkı süresi, ALICI'nın veya ALICI tarafından bildirilen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak ALICI, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde:

 

(a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı telim edilen ürünlerde, ALICI'nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son ürünü teslim aldığı gün,

(b) Birden fazla parçadan oluşan ürünlerde, ALICI'nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

(c) Belirli bir süre boyunca ürünün düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, ALICI'nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk ürünü teslim aldığı gün.

 

Ürünün SATICI tarafından kargo firmasına teslimi, ALICI'ya yapılan teslim olarak kabul edilmez.

 

ALICI, işbu maddede belirtilen cayma hakkını kullanmak için shop@etemruhi.com e-posta adresine bildirim yapmalıdır.

 

4.2 Cayma Hakkı Kullanımında Ürün İade Prosedürü

 

ALICI, cayma hakkını kullanabilmesi için SATICI'ya yapacağı bildirim üzerine kendisine iletilecek prosedüre uymak zorundadır. Bu kapsamda SATICI'nın bildireceği kargo firması ile ürünün yollanması şarttır. ALICI, ürün ile birlikte kendisine ulaşmış orijinal faturayı, İade Bölümü'nü eksik doldurarak ve imzalayarak yollamakla mesuldur. Bu maddede belirtilen şartlara uyulmadığı durumda ALICI cayma hakkını kullanamaz.

 

ALICI, cayma hakkı bildirimini yaptığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı SATICI'ya göndermekle yükümlüdür. Aksi takdirde ALICI'nın cayma hakkından vazgeçtiği kabul edilir.

 

İade ile ilgili tüm kargo masraflarından SATICI sorumlu olacaktır.

 

4.3 Cayma Hakkı Kullanımında Ödeme İade Prosedürü

 

SATICI, ALICI tarafından iletilen cayma hakkı bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 10 (on) işgünü içerisinde, siparişte ödeme için kullanılan kredi kartına toplam sipariş bedelini tek seferde iade etmekle yükümlüdür.

 

MADDE 5 – GENEL HÜKÜMLER

 

5.1 ALICI, www.etemruhi.com internet sitesinde yer alan sözleşme konusu ürüne ilişkin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile nakliye ve teslimat bedeline ilişkin olarak SATICI tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI, işbu Sözleşme'yi ve Ön Bilgilendirme Formu'nu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce SATICI tarafından ALICI'ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürüne ait temel özellikler, vergiler dahil fiyat, ödeme ve teslimat ile nakliye ve teslimat bedeli bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

 

5.2 ALICI, sözleşme konusu olan ürünü teslim almadan önce muayene etmeksizin; hasar görmüş, kırık, ambalajı yırtık vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu kabul eder. ALICI tarafından kargo şirketi yetkilisinden teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün sorumluluğu ve hasarlar ALICI'ya aittir.

 

5.3 Ürün sözleşme tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde teslim edilecektir. Ürünün teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk SATICI'ya aittir.

 

5.4 Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi / kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi / kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

 

5.5 SATICI, siparişi verilmiş ürünlerin stoklarda kalmaması durumunda veya başka sebeplerle malın temininin mümkün olmayacağını düşünüyorsa, ALICIyı 3 (üç) işgünü içerisinde e-posta yoluyla bilgilendirmek şartıyla, teslim yükümlülüğünden vazgeçebilir. Bu durumda ALICI'nın ödediği sipariş bedeli 10 (on) işgünü içerisinde kendisine siparişte kullanılan ödeme yöntemi ile geri ödenir.

 

5.6 Sözleşme konusu ürünün teslimatı için toplam sipariş bedelinin (ürün satış bedeli ile nakliye ve teslim bedeli toplamı) ALICI tarafından ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle sipariş bedeli ödenmez ve/veya ödeme hizmet sağlayıcı / banka / finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünü teslim yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

5.7 Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili ödeme hizmet sağlayıcı / banka / finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içerisinde SATICI'ya iade etmesi zorunludur. Bu durumda nakliye bedelinin ödenmesi sorumluluğu ALICI'ya aittir.

 

5.8 SATICI, mücbir sebebler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya e-posta yoluyla bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. SATICI'nın e-posta bildirimine ALICI'nın herhangi bir cevap vermemesi durumunda ALICI'nın siparişi iptal ettiği kabul edilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği sipariş bedeli 10 (on) işgünü içerisinde kendisine siparişte kullanılan ödeme yöntemi ile geri ödenir.

 

MADDE 6 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca ilan edilen değerlere kadar ALICI'nın ürünü satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'un 68. Maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe / il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

 

MADDE 7 – BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

 

İşbu Mesafeli Satış Sözleşme'si kapsamında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-posta aracılığıyla yapılacaktır. ALICI, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda SATICI'nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

SATICI

 

ALICI

 

TARİH

 

◄ Ana Sayfa